Habito a planície,

Celso Fernández

Habito a planície,

Habito a planície,
coma o sabuxo cando se encontra coas paredes

ladran os cas
e estoume na cama
anotaba miña avoa Carmen as súas preocupaciós
a súa vida nun libro brillante
oral
puído de sucesos
que eran de lume, servizo, misterios, camiños e tratos a súa ética non entendía a vida despreocupada
e ata cando xa non daba, vía madurar o traballo

A cousa eterna

Desprazamento
Bottom Reached
PT