web/app para a
difusión da música e da poesía galega e portuguesa.

Ademais do contido propio audiovisual, a web inclúe letras, ligazóns e outros materiais gráficos que puidesen ser de interese para o visitante. A Rede da GaliLusofonia describe os 11 festivais que inclúe, indicando as datas do ano en curso en que se celebrará cada un deles.

web/app para a
difusión da música e da poesía galega e portuguesa.

Ademais do contido propio audiovisual, a web inclúe letras, ligazóns e outros materiais gráficos que puidesen ser de interese para o visitante. A Rede da GaliLusofonia describe os 11 festivais que inclúe, indicando as datas do ano en curso en que se celebrará cada un deles.

01

MÚSICAS

02

POESÍA

03

VIDEOPOEMAS

04

REDE GALILUSOFONIA

O NOSO PROPIO
SERVIZO ONLINE PARA LER È ESCOITAR MÚSICA E POESIA GALEGAS E PORTUGUESAS

O NOSO PROPIO
SERVIZO ONLINE PARA LER È ESCOITAR MÚSICA E POESIA GALEGAS E PORTUGUESAS

Co obxectivo principal de promocionar a música e a poesía galega e portuguesa, moi especialmente entre a mocidade galega, desenvólvese unha web/app que serve de punto de encontro para músicos/as, poetas e público en xeral. A web aglutinará músicas e poesías dos diferentes artistas que, nalgunha das edicións do aRi[t]mar, foron gañadores ou optaron aos diferentes premios dentro de cada categoría. Tanto os finalistas como os que non chegaron a selo, teñen espazo en play.aritmar.gal.

Ademais do contido propio audiovisual, a web inclúe letras, ligazóns e outros materiais gráficos que puidesen ser de interese para o visitante. A Rede da GaliLusofonia describe os 11 festivais que inclúe, indicando as datas do ano en curso en que se celebrará cada un deles.

Sendo a estrutura moi parecida á dunha app, a web poderase consultar como calquera outra, é dicir, a través do navegador que o usuario utilice habitualmente.

DISPOSITIVOS

Impleméntanse as diferentes categorías do menu principal, é dicir, ligazóns ás diferentes edicións, músicas, videopoemas, festivais da Rede de GaliLusofonia e a galería de todas as letras dos poemas finalistas das diferentes edicións do aRi[t]mar galiza e portugal. As persoas usuarias da web poderán acceder desde calquera dispositivo. A visualización será moi semellante á dunha app, sendo, polo contrario, unha versión web con todas as vantaxes e flexibilidadade que o sistema nos achega.

aRi[t]mar galiza e portugal e un proxecto da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, pertencente á Xunta de Galicia.

PATROCINA

COLABORA

aRi[t]mar galiza e portugal fai parte da Rede da GaliLusofonia, “uma rede de entidades galegas e portuguesas, civis e públicas com os objetivos de juntar esforços, coordenar-se e cooperar na difusão de iniciativas encaminhadas a fomentar a nossa língua e cultura comuns no seu espaço natural, a Lusofonia, com grande potencial noutros campos como o económico e o institucional”.

newsletter

Mantente informado: aRi[t]mar galiza e portugal

    Desprazamento
    Bottom Reached
    GL