27 de Outubro | Gala entrega de premios e actuacións

Auditorio de Galicia | Compostela

Contacto

Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela

Rúa do doutor Ulpiano Villanueva, 1-2
15705 Santiago de Compostela

+34 981 554 710
info@aritmar.gal

    Os datos persoais recollidos neste procedemento utilizaranse exclusivamente para os fins indicados (recibir información sobre o Certame aRi[t]mar galiza e portugal), ficando custodiados pola organización. As persoas participantes no proceso poden exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e supresión enviando un correo electrónico info@aritmar.gal.
    GL