27 de Outubro | Gala entrega de premios e actuacións

Auditorio de Galicia | Compostela

Asi o recollen os medios
Desprazamento
Bottom Reached
GL