Gala de Entrega de premios e actuacións
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 27 Outubro, a partir das 20:30

aRi[t]mar galiza e portugal,
Difundir a música e a poesía, aproximar a cultura e a lingua de Galiza e Portugal
GL